Rybnik dla biznesu

Ustawienia strony

Zmień ustawienia, aby lepiej widzieć prezentowane treści

Rozmiar tekstu

Wysoki kontrast

Facebook Twitter

Rybnik. Miasto z ikrą.

figura.team Figura Damian

Numer ref. 65
Telefon +48 32 423 69 66
E-mail info@figura.team
Adres 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 9, II p.
Strona figura.team

figura.team to biuro konstrukcyjno-budowlane dzia­ła­jące nie­prze­rwa­nie od marca 2004 roku w Rybniku, od nie­dawna pod nową nazwą, któ­rego domeną są pro­jekty kon­struk­cji budow­la­nych i które ponadto sku­pia się głów­nie na opty­ma­li­za­cjach kon­struk­cji oraz na zapew­nia­niu kom­plek­so­wego wspar­cia tech­nicz­nego w Pol­sce przed­się­bior­stwu Dennert – nie­miec­kiemu pro­du­cen­towi pre­fa­bry­ka­tów dla budow­nic­twa.

Podobne firmy

INTER CAR II Sp. z o.o.

INTER CAR II Sp. z o.o.

Telefon
Adres
+48 32 376 09 00
ul. Wolności 540E, Zabrze
Dowiedz się więcej
ARTECH Sp. z o.o.

ARTECH Sp. z o.o.

Telefon
Adres
+48 32 42 485 66
ul. Wodzisławska 175b, Rybnik
Dowiedz się więcej
Drogerie Polskie Sp. z o.o.

Drogerie Polskie Sp. z o.o.

Telefon
Adres
+48 32 471 00 34 wew.142
ul. Rolnicza 157, Jastrzębie-Zdrój
Dowiedz się więcej