Ustawienia strony

Zmień ustawienia, aby lepiej widzieć prezentowane treści

Rozmiar tekstu

Wysoki kontrast

Facebook Twitter

Rybnik. Miasto z ikrą.

Wydział Analiz

Inwestorzy zgłaszający się do Wydziału Analiz rybnickiego Urzędu Miasta otrzymają kompleksową informację o mieście, danych planistycznych, bazie terenów inwestycyjnych znajdujących się w zasobach miasta, ich obecnym stanie i możliwościach wykorzystania, jak również o innych wolnych terenach przeznaczonych pod inwestycje. Ponadto Wydział służy wsparciem w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń i dokumentów inwestycyjnych oraz korzystaniu z finansowych instrumentów wsparcia.

Do zadań z zakresu obsługi inwestora należą w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z obsługą inwestorów krajowych i zagranicznych (w tym prowadzenie negocjacji z inwestorem, współudział w przygotowaniu niezbędnych dokumentów),
 • przygotowywanie i udzielanie kompleksowej informacji o warunkach inwestowania w mieście 
i gospodarczo-prawnym otoczeniu inwestycyjnym,
 • nadzorowanie i koordynacja prac związanych z przygotowaniem kompleksowej informacji dla inwestorów – pomoc w lokalizacji inwestycji,
 • doradztwo dla inwestorów,
 • zbieranie i systematyzowanie materiałów oraz informacji dotyczących inwestycji zagranicznych na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i krajowym,
 • udział w tworzeniu nowych form pomocy dla inwestorów i inicjatyw mających na celu aktywizację środowiska gospodarczego Miasta Rybnika,
 • przygotowanie indywidualnych prezentacji miasta na potrzeby inwestorów;
 • opracowywanie projektów i aktualizacja ofert inwestycyjnych miasta;
 • prowadzenie bazy terenów i obiektów inwestycyjnych oraz promocja ofert inwestycyjnych;
 • organizacja spotkań inwestorów z przedstawicielami władz miasta.
 • współpraca z jednostkami organizacji wewnętrznej Urzędu, biurami nieruchomości i pozostałymi podmiotami w zakresie pozyskiwania nieruchomości.

Wsparcie ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku

Wydział Analiz


Urząd Miasta Rybnika

ul. Bolesława Chrobrego 2
 pok. 255
44-200 Rybnik

 

 

tel. +48 32 43 92 255
e-mail: inwestor@um.rybnik.pl

Przydatne adresy

ul. Jankowicka 1, Rybnik - Śródmieście
tel: +48 32 42 26 095, +48 32 42 21 623, +48 32 42 60 036, fax: +48 32 42 23 962
email: kancelaria@pup-rybnik.pl
www: http://www.pup-rybnik.pl

ul. Pl. Armii Krajowej 3, Rybnik - Śródmieście
tel: +48 32 42 35 800, fax: +48 32 42 35 880
email: us2427@sl.mofnet.gov.pl
www: http://www.isnet.katowice.pl/us/rybnik.htm

ul. Bolesława Chrobrego 6, Rybnik - Śródmieście
tel: +48 32 42 21 921, +48 32 42 22 784, fax: +48 32 42 23 662
email: rybnik@stat.gov.pl
www: http://www.stat.gov.pl

ul. Kłokocińska 51, Rybnik-Kłokocin
tel. +48 32 439 01 00
fax +48 32 439 01 10
e-mail: uc.rybnik@kat.mofnet.gov.pl

ul. Białych 7, Rybnik - Śródmieście
tel: +48 32 42 22 658, fax: +48 32 42 22 658
www: http://rybnik.pinb.pl/
II piętro (wejście przez pokój 222)

ul. Rynek 12, Rybnik - Śródmieście
tel: +48 32 42 37 615, fax: +48 32 42 21 168
email: biuro@izbaph.rybnik.pl
www: http://www.izbaph.rybnik.pl/

ul. Wysoka 15/17, Rybnik - Śródmieście
tel: +48 32 42 21 008; +48 32 42 28 712
www: http://www.cech.rybnik.pl

ul. 3 Maja 30, Rybnik-Śródmieście
tel: +48 32 42 259 24, +48 509 530 474
email: izbarybnik@wp.pl
www: http://www.izbarybnik.pl/

ul. Jankowicka 23/25
44-200 Rybnik – Śródmieście
Dyrektor Rybnickiego Inkubatora Technologicznego
Maciej Puzon - tel.: +48 32 756 95 02, tel. kom.: +48 600 334 306
e-mail: maciej.puzon@gapp.pl

ul. Muzealna 1/1, Żory
tel: +48 32 435 16 16, fax: +48 32 435 06 16
email: zory@ksse.com.pl
www: www.ksse.com.pl

ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice
tel: +48 32 200 84 44
email: fg@fundusz-silesia.pl
www: www.fundusz-silesia.pl

ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów
tel: +48 32 743 91 60, fax: +48 32 743 91 61
email: scp@scp-slask.pl
www: www.scp-slask.pl

ul. Jankowicka 23/25
44-200 Rybnik – Śródmieście
tel: +48 32 756 95 02
email: maciej.puzon@gapp.pl
www: http://www.gapp.pl/