RYBNIK 360 – ANKIETA NA TEMAT PRZYSZŁOŚCI MIASTA

Wszystkich przedsiębiorców, zainteresowanych kierunkiem, w jakim potoczyć się może przyszłość naszego miasta, zachęcamy do podzielenia się swoimi opiniami w anonimowej ankiecie.


Badanie ankietowe prowadzone jest w ramach projektu "Rybnik 360 Deep Demonstration" finansowanego ze środków EIT Climate-KIC oraz realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Rybnika, a jego wyniki zostaną wykorzystane w procesie formułowania nowej Strategii Rozwoju Miasta Rybnika.

Udział w szerokiej debacie o przeszłości Miasta to możliwość realnego wpływu na przyszłość naszego Miasta oraz określenie priorytetowych działań podnoszących atrakcyjność i rolę Rybnika w regionie. Dlatego prosimy o podzielenie się posiadaną wiedzą i pomysłami poprzez wypełnienie anonimowej ankiety do 19 maja br.

Link do ankiety:
https://www.interankiety.pl/i/VAnkqJjD