Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przy współpracy z Urzędem Miejskim w Rybniku zaprasza na spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców odnośnie możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Konkursu z Działania 3.2 Innowacje w MŚP (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

Spotkanie odbędzie się 4.10.2019 w Rybniku, w budynku Urzędu Miasta Rybnika (sala 264, II piętro) przy ul. Bolesława Chrobrego 2, w godzinach 9.00 – 14.00.

Konkurs o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 dedykowany jest mikro, małym, średnim przedsiębiorstwom. Aktualna edycja konkursu w ramach Działania 3.2 będzie dysponowała alokacją o wysokości ponad 153 mln zł. Nabór zaplanowano od 31.10. do 19.12.2019 r.

Do udziału w spotkaniu  zapraszamy wszystkich  przedsiębiorców, zainteresowanych wprowadzeniem na rynek innowacyjnych produktów, usług lub procesów. W trakcie spotkania omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe.

W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o rejestrację na stronie https://scp-slask.pl/czytaj/spotkanie_innowacje_04102019 w zakładce Szkolenia. Spotkanie ma charakter nieodpłatny.

 

Osoby do kontaktu: 

Adriana Witkowska-Konieczny, Krzysztof Winter, Jarosław Ziewiec.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 91 71,  32 743 91 77,

e-mail: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl