Fundusz Górnośląski S.A. jako instytucja wsparcia biznesu sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców od ponad 26 lat realizuje projekty unijne, które wspierają inicjatywę rozwoju przedsiębiorczości, podjęcia samozatrudnienia lub przyczyniają się do twoerzenia nowych miejsc pracy.

Aktualna oferta pożyczkowa to 4 fundusze - 3 o zasięgu regionalnym oraz 1 o zasięgu ogólnopolskim:

1) Fundusz Pożyczkowy na sfinansowanie inwestycji przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy przeznaczony dla przedsiębiorców z województwa śląskiego.

2) Fundusz Pożyczkowy na sfinansowanie inwestycji realizowanych przez mikro i małe przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego.

3) Fundusz Pożyczkowy na realizowanie przedsięwzięć rozwojowych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

4) Fundusz Pożyczkowy SILESIA'2020 na wsparcie i rozwój działalności mikro, małych i śrenich przedsiębiorców.

 

Więcej informacji na stronie Funduszu www.fgsa.pl.