Konstytucja Biznesu to gruntowna reforma prawa gospodarczego, której celem jest poprawa środowiska prawno-instytucjonalnego, w którym działają polscy przedsiębiorcy. To pakiet 5 ustaw, które w sposób systemowy, jasno i zwięźle określają fundamenty ustroju gospodarczego Polski w duchu wolności gospodarczej. Jest dla firm „kartą praw podstawowych”, która obejmuje podstawowe zasady prowadzenia biznesu i przysługujące przedsiębiorcom gwarancje. Większość zmian zawartych w Konstytucji Biznesu weszła w życie 30 kwietnia 2018 roku.

Najważniejszym z zapisów Konstytucji jest Prawo przedsiębiorców, które zastąpiło Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) z 2004 r. Kolejnymi aktami prawnymi są:

Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
(Ustawa) Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Konferecja odbędzie się 23 maja w Katowicach w sali konferencyjnej Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA (ul. 11 listopada 50).

Więcej informacji na stronie Konferencji: prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl