Miasto Rybnik oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A, zapraszają na dedykowaną przedsiębiorcom konferencję Biznes Meeting.

Konferencja odbędzie się 12 lutego br. w auli Filli Uniwersytetu Ekonomicznego na rybnickim kampusie (ul. Rudzka 13C), a jej celem będzie przedstawienie zasad funkcjonowania tzw. Polskiej Strefy Inwestycji, czyli zachęt oraz ulg podatkowych, z których mogą korzystać przedsiębiorcy w przypadku realizacji nowych inwestycji. Co istotne, ulgi podatkowe można uzyskać również w przypadku rozbudowy zakładu (siedziba, biuro, hale) na nieruchomościach, na których obecnie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Za treść merytoryczną konferencji odpowiada Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., a także Fundusz Górnośląski S.A. (informacje na temat finansowego wsparcia dla mikro, małych i średnich firm).

 

Agenda konferencji:

8:30 - 9:00      -  Rejestracja uczestników
9:00 - 9:15      -  Otwarcie konferencji, przywitanie uczestników:
                           Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika
                           Tomasz Zieliński – Prodziekan, Kierownik Filii Uniwersytetu Ekonomicznego
9:15 - 9:30      -  Strefa zachęt. Ekosystem wsparcia inwestorów:
                           Andrzej Zabiegliński - Wiceprezes Katowickiej Specjalnej  Strefy Ekonomicznej S.A.
9:30 - 10:15   -  Polska Strefa Inwestycji:
                           Piotr Sikora - Specjalista ds. Rozwoju Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
10:15 - 10:30 -  Quiz
10:30 - 10:50 -  Finansowe wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców:
                           Wojciech Zbróg – Zastępca Dyrektora Wydziału Inżynierii Finansowej Funduszu Górnośląskiego S.A.
10:50 -               Rozmowy B2B przy kawie.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Chętnych do wzięcia w niej udziału prosimy o dokonanie rejestracji na stronie internetowej: http://www.ksse.com.pl/rejestracja/?lang_id=1&id_event=15&f_rodzaj=2.