Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej.

 

Konkurs jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw, może być wykorzystany na:

- sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt,
- sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest wymagane w danym Programie UE,
- organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w spotkaniach, a także koszty prezentacji wniosku o dofinansowanie/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu,
na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

 

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczości.