Miasto Rybnik ogłasza przetarg na atrakcyjną nieruchomość inwestycyjną w centrum Miasta, przy ul. Władysława Reymonta. Nieruchomość o powierzchni 1 179 m2, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową oraz usługi (budynek biurowy, pod usługi medyczne, działalność handlową itp). 

Przetarg odbędzie się 20 lutego br., cena wywoławcza nieruchomości wynosi 170 000,00 zł netto (sprzedaż tej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23 %). 

Wadium w kwocie 34 000,00 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 14 lutego br. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika w PKO Bank Polski S.A. 74 1020 2528 0000 0302 0434 3695. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy. Wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, a wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Oględzin nieruchomości w obecności pracownika Urzędu Miasta można dokonywać w dniach 12-14 lutego po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2, tel. (32) 43 92 019.

Plik ze szczegółowymi informacjami do pobrania na stronie internetowej https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=339&Id=47200.