Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach limitu. Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Pracy (parter, p. 05) tylko w terminie naboru tj. 14 – 15 luty 2018 r. Wnioski złożone w innym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

I. Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 r.  określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach limitu:

1) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

2) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. 

II. Informacje dot. składania oraz oceny wniosków.

1. Wnioskodawcy ubiegający się o sfinansowanie kursu lub studiów podyplomowych ze środków KFS składają na każdy kierunek studiów podyplomowych i każdy kierunek kursu odrębne wnioski.

2. Po złożeniu wniosku nastąpi ich ocena formalna i podział na: kompletne wypełnione prawidłowo; do poprawienia; do pozostawienia bez rozpatrzenia.

 

Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel.: 32 4221623 w. 202, 203 (Dział ds. Szkoleń i Programów, pokój 102 i 103) oraz na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy

 

Dla zainteresowanych tą tematyką pracodawców Powiatowy Urząd Pracy organizuje spotkania informacyjno-doradcze:

1) 7 luty 2018, godz. 10:00 - Centrum Kulturalno-Edukacyjne, Czerwionka-Leszczny, ul. 3 Maja 36D (sala średnia, 1 piętro),

2) 9 luty 2018, godz. 10:00 - Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2 (sala 264)