Rozprzestrzeniający się w ostatnim czasie koronawirus ma duży wpływ na globalną turystykę. Wielu podróżnych weryfikuje swoje plany i decyduje się przełożyć podróż na inny termin lub zrezygnować z wczasów. Także biura podróży zmuszone są do masowego odwoływania zaplanowanych wyjazdów. Taka sytuacja spowodowała, że branża turystyczna stanęła na skraju bankructwa. Z tego powodu parlament przygotował nowe przepisy, które mają uchronić przedsiębiorców przed kryzysem. 


Obecnie przepisy przewidują, że konsument może odstąpić od umowy z powodu wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu imprezy lub jego najbliższym sąsiedztwie. Taką sytuacją jest np. epidemia. W tym wypadku konsument nie jest obciążany kosztami odstąpienia od umowy, a organizator zobowiązany jest zwrócić mu wszystkie wpłacone pieniądze. Podobnie jest, gdy to organizator odwoła wyjazd z powodu nadzwyczajnych okoliczności. 

 

Dotychczas przepisy przewidywały, że w takich sytuacjach konsument musi otrzymać zwrot pieniędzy w ciągu 14 dni. Jednak 1 kwietnia 2020 r.  weszły w życie nowe regulacje zawarte w tzw. tarczy antykryzysowej. W praktyce oznaczają one, że na zwrot pieniędzy powinien nastąpić do 180 dni od odstąpienia od umowy lub powiadomienia przez organizatora o odwołaniu wyjazdu. Biuro podróży będzie mogło w tym czasie zaproponować także zwrot pieniędzy w formie vouchera, jednak na to musi zgodzić się konsument. Trzeba pamiętać, że nowe przepisy działają również wstecz i mają zastosowanie tylko, gdy do wyjazdu nie doszło z powodu epidemii koronawirusa (COVID-19). 
 

Nieodpłatną pomoc w zakresie nowych przepisów można uzyskać w Ośrodkach Konsumenckich wymienionych na stronie www.dlakonsumenta.pl lub dzwoniąc pod nr tel 22 299 60 90 (Zadanie Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów w latach 2019-2020 jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów).