Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) zostały uregulowane ustawą z dnia 4 października 2018 r. (Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r.).  PPK to system prywatnego oszczędzania długoterminowego dla pracowników, tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo.

Obowiązek założenia PPK spoczywa na wszystkich podmiotach będących pracodawcami, które zatrudniają co najmniej jedną osobę podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów wymienionych w ustawie o PPK (poza podmiotami wyłączonymi ze stosowania ustawy). System PPK będzie wprowadzany stopniowo, zgodnie z terminami określonymi w Ustawie:
1) przedsiębiorstwa i instytucje zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na 31 grudnia 2018 r. od 1 lipca 2019 r.
2) przedsiębiorstwa i instytucje zatrudniające co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na 30 czerwca 2019 r. od 1 stycznia 2020 r.
3) przedsiębiorstwa i instytucje zatrudniające co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na 31 grudnia 2019 r. od 1 lipca 2020 r.
4) pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych od 1 stycznia 2021 r.

 

Szkolenie z zasad funkcjonowania PPK skierowane do przedsiębiorców, a także osób odpowiadających za sprawy kadrowe i finansowe w przedsiębiorstwach odbędzie się w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w sali 264 (2 piętro) w terminach:

28 sierpnia 2019 roku,

23 października 2019 roku.

 

Szkolenie będzie prowadzone przez pracowników Polskiego Funduszu Rozwoju. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, wymagana jest natomiast wcześniejsza rejestracja na stronie internetowej:

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=u2srDZym6EGe8cA1VyvQDjP8EaiOOjVJowvAYdoxDnRUMlFMMU4yWEpJRUdZQ1VIWkMxUjhNNlBSWSQlQCN0PWcu.

 

Więcej informacji na stronie www.mojeppk.pl/szkolenia.html.