Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologi organizuje 11 czerwca w Rybniku spotkanie dla przedsiębiorców. 

Wydarzenie to organizowane jest w ramach akcji edukacyjnej mającej na celu rozpowszechnienie wśród małych i średnich firm nowych rozwiązań prawnych ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

W ramach tej akcji informacyjnej organizowany jest cykl spotkań informacyjnych w miastach wojewódzkich i powiatowych pod hasłem: "PRAWO DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - małe firmy, wielkie zmiany".

W trakcie spotkań przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Firransów zaprezentują zmiany i ułatwienia zarówno w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, jak i prawa przedsiębiorców.

Eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów, Krajowej Adrninistracji Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Banku Gospodarstwa Krajowego,  Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędu Dozoru Technicznego będą do dyspozycji przedsiębiorców, udzielając porad oraz informując o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Spotkanie odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018 r. w Hotelu Politański, ul. Sosnowa 5 w Rybniku.

 

Więcej informacji oraz możliwość rejestracji na konferencję znajduje się na stronie internetowej: http://prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl/