Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu  do współpracy w roli partnera programu "Karta Młodego Przedsiębiorcy".

Karta Młodego Przedsiębiorcy to projekt, który powstał w wyniku partnerstwa InNOWAcyjna NYSA. Celem tej inicjatywy jest promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży do 30 roku życia poprzez tworzenie sprzyjającego otoczenia do prowadzenia biznesu i zapewnienia systemu preferencji. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku będzie korzystał z wypracowanych rozwiązań i standardów wdrożonych w powiecie nyskim. Porozumienie dotyczące współpracy 16 listopada br/ podpisał prezydent Rybnika Piotr Kuczera i Czesław Biłobran – Starosta Nyski.

W ramach Programu partnerzy współtworzą system informacji o preferencjach, ulgach, zniżkach i udogodnieniach w swoich instytucjach, dając szansę i ułatwiając młodym osobom rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Partnerzy „Karty Młodego Przedsiębiorcy” zyskują dzięki temu:
- wizerunek firmy/instytucji wspierającej młodzież,
- bezpłatną promocję na stronie internetowej  i w katalogu partnerów,
- potencjał zwiększenia ilości klientów.
 
Więcej informacji nt. programu „Karta Młodego Przedsiębiorcy” można znaleźć na stronie kmp.nysa.pl lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku w pokoju 108, 105, 205 oraz pod numerem telefonu 32 4226095, wew. 233, 226, 209.
 
Podmioty zainteresowane uzyskaniem statusu Partnera programu proszone są o wypełnienie druku „Formularz zgłoszeniowy” zamieszczonego na stronie PUP, zeskanowanie go i odesłanie na adres e-mail: kmp@pup-rybnik.pl