Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że w ramach programu „Praca dla więźniów" planowana jest na terenie zakładu budowa hali produkcyjnej o powierzchni 1200 m2.
W związku z przedsięwzięciem Zakład Karny zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do podjęcia współpracy skutkującej dostosowaniem warunków zabudowy hali w zakresie realizowanej działalności produkcyjnej z jednoczesną możliwością zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Program aktywizacji zawodowej osób skazanych to nowe możliwości, korzyści wizerunkowe oraz ekonomiczne dla potencjalnego przedsiębiorcy. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w ramach programu przedsiębiorca może starać się o zwrot 35% kosztów związanych z wynagrodzeniem osadzonych.

Z uwagi na wagę i zakres planowanej inwestycji, Zakład Karny prosi o zgłaszanie ewentualnych ofert do 15.07.2019 r.
 
Szczegółowe informacje:
Pawel.Wcislo@sw.gov.pl, tel. 32 47 59 255
Anita.Jankowska@sw.gov.pl, tel. 32 47 59 264