Celem głównym projektu jest założenie działalności gospodarczych wpisujących się w obszary technologiczne wskazane w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010–2020 przez 20 osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie m. Rybnik i m. Zabrze.

 

Ubiegać się o dotację na otwarcie działalności gospodarczej mogą:

– osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
– osoby po 30 roku życia,
– osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
– osoby zamieszkujące na terenie m. Rybnik lub m. Zabrze (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).
– osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą i nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

W projekcie weźmie udział w sumie 20 osób w tym min. 11 kobiet.

 

Fundacja Imago w ramach projektu oferuje:

– Doradztwo indywidualne przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (8 godzin/osobę)
– Blok szkoleniowo-doradczy (przed rozpoczęciem działalności) przygotowujący do złożenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia działalności – na trzech poziomach zaawansowania podstawowym, średniozaawansowanym, zaawansowanym.
– Doradztwo indywidualne z zakresu opracowania biznes planu (5 godzin/osobę)
– Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej (dotacja inwestycyjna) do 22 000,00 zł.
– Wsparcie pomostowe finansowe – dla wszystkich uczestników w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności: max. 1250,00 zł/m-c,  dla 10 uczestników na kolejne 6 miesięcy – max. 1250,00 zł/m-c
– Wsparcie pomostowe doradcze – specjalistyczne doradztwo indywidualne dla wszystkich uczestników do 6 m-cy po rozpoczęciu działalności.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Szczegóły dostępne na stronie fundacjaimago.pl .