Prezydent Miasta Rybnika ogłasza przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu za 1 m² pow. użytkowej lokalu na działalność handlowo – gospodarczą w lokalu położonego przy ul. Raciborskiej 2 (była restauracja "Delicje"). 

Ogłoszony przetarg dotyczy pomieszczenia głównego, o powierzchni 210,82 m2 (stawka 19 zł netto za m2), oraz piwnicy o pow. 126,36 m2 (stawka 50% wylicytowanej koty za pomieszczenie główne). Nie obejmuje jednak przylegającego do lokalu zabudowanego tarasu, czyli tzw. ogrodu zimowego.

Przetarg odbędzie się 14 lutego br. o godz. 10.00, w sali nr 4 na parterze budynku ZGM przy ul. Kościuszki 17. Wadium należy wpłacać na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej t.j. PKO Bank Polski S.A. 09 1020 2528 0000 0302 0434 8066. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie do 13.02.2020 roku (za datę wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego ZGM). Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Szczegóły dotyczące przetargu pod nr tel 32 42 94 871 oraz na stronie https://www.zgm.rybnik.pl/aktualnosci/aktualnosc/przetarg/.