Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie ogłosiło Konkurs z Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Konkurs dedykowany jest mikro, małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom. Wsparciem mogą zostać objęte również organizacje badawcze i upowszechniające wiedzę aplikujące wspólnie z przedsiębiorstwami o wsparcie na prowadzenie prac B+R. Ponadto beneficjentem w ww. konkursie mogą być spółki celowe, spółki typu spin off czy spin out.

Wspierane będą dwa typy projektów. Pierwszy to tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. W drugim dofinansowane są wydatki na prowadzenie prac B+R w przedsiębiorstwach.

W ramach działań informacyjnych Śląskie Centrum Przedsiębiorczości organizuje cykl spotkań w następujących terminach:

19.04.2018 r. w godz. 9.00 – 14:00 Rybnik, ul. Kościuszki 54

Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku - aula (parter)

 

23.04.2018 r. w godz. 9.00 – 14:00 Zabrze, ul. Roosevelta 26

Politechnika Śląska Wydział w Zabrzu - sala 114 (I piętro, budynek A)

26.04.2018 r. w godz. 9.00 – 14:00 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2

Akademia Techniczno-Humanistyczna - sala L 323 (III piętro, budynek L)

27.04.2018 r. w godz. 9.00 – 14:00 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 13/15

Akademia Jana Długosza – sala 120 ( I piętro, budynek Wydziału Matematyczno

Przyrodniczego)