Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców - Konkurs z Działania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 11.06.2019 roku w Urzędzie Miasta w Rybniku w godzinach 9.00 – 14.00 (sala 264, II piętro w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik).

Konkurs o dofinansowanie w ramach Działania 3.5.3 dedykowany jest mikro, małym, średnim przedsiębiorstwom. Edycja konkursu w ramach tego Działania dysponuje alokacją o wysokości ponad 17 mln zł. Nabór zaplanowano od 26.06.2019 r. do 31.07.2019 r.

Spotkanie informacyjne w Rybniku jest jednym z czterech spotkań o tej samej tematyce, realizowanych we wszystkich Subregionach Województwa Śląskiego.

Do udziału w spotkaniu  zapraszamy wszystkich  przedsiębiorców, zainteresowanych udziałem w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym. W trakcie spotkania omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe.

W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o rejestrację na stronie www.scp-slask.pl. Spotkanie ma charakter nieodpłatny.

Osoby do kontaktu:  Adriana Witkowska-Konieczny, Krzysztof Winter, Jarosław Ziewiec.Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 91 71,  32 743 91 77 fax 32 743 91 61.