Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku zaprasza na spotkanie informacyjne przedsiębiorców.

 

Termin: 12 kwietnia 2018 roku

Godziny spotkania: 09:30-14:00

Miejsce spotkania: Urząd Miasta Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2, II piętro, sala nr 264

Tematyka spotkania:

• Jak finansować szkolenia i doradztwo dla firm?

• Szkolenia osób fizycznych dotyczące podnoszenia kompetencji i kwalifikacji.

• Działania Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie w ramach RPO WSL 2014-2020.

• Przegląd pozostałych Programów EU oferujących wsparcie przedsiębiorczości.

 

Udział w spotkaniu można zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej.