Śląskie Centrum Przedsiębiorczości we współpracy z Urzędem Miasta Rybnika zaprasza na spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców:

Konkurs z Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

24.09.2018. Rybnik, w godzinach 9.00 – 14.00

Urząd Miasta Rybnika, (sala 264, II piętro),

ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

Konkurs o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 dedykowany jest mikro, małym, średnim przedsiębiorstwom. Kolejna edycja konkursu w ramach Działania 1.2 będzie dysponowała alokacją
o wysokości ponad 128 mln zł. Nabór zaplanowano od 28.09.2018 r. do 15.01.2019 r.

 

Do udziału w spotkaniu  zapraszamy wszystkich  przedsiębiorców, zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem zaplecza badawczo-rozwojowego w firmach, jak również  wsparciem prac B+R. W trakcie spotkania omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru
i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe.

 

W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o rejestrację na stronie www.scp-slask.pl w zakładce Szkolenia. Spotkanie ma charakter nieodpłatny.

 

Osoby do kontaktu: 

Adriana Witkowska-Konieczny, Krzysztof Winter, Jarosław Ziewiec.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Katowicka 47

41-500 Chorzów

tel. 32 743 91 71,  32 743 91 77 fax 32 743 91 61.

 

Mamy nadzieję, że nasze przedsięwzięcie spotka się z Państwa szerokim zainteresowaniem.  

Spotkanie informacyjne w Rybniku jest jednym z czterech spotkań o tej samej tematyce, realizowanych we wszystkich Subregionach Województwa Śląskiego.

 

19.09.2018. Bielsko-Biała, Hala wielofunkcyjna – sportowo, widowiskowo, wystawiennicza,
ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała.

20.09.2018. Częstochowa, lokalizacja zostanie podana w terminie późniejszym na stronie internetowej ŚCP.

25.09.2018. Sosnowiec, Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec.