Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Izby 24 listopada 2016 r., a poprowadzi je Pan Tomasz Cygan - Adwokat z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 9.00, a zakończenie planowane jest na godzinę 15.00.

Opłata za szkolenie wynosi 250 zł + VAT, cena obejmuje materiały szkoleniowe, poczęstunek kawowy i lunch oraz certyfikat. Członkowie Izby otrzymują 10% rabatu.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń dostępne są na stronie Izby Przemysłowo-Handlowej ROP.

Program szkolenia:

 1. Zagadnienia wstępne.
  • Źródła prawa.
  • Normy pozaprawne.
  • Procedury, regulaminy, standardy - struktura i różnice.
 2. Regulacje obligatoryjne.
  • Regulamin pracy.
  • Polityka bezpieczeństwa.
  • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym.
  • Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Regulacje fakultatywne.
  • System zarządzania bezpieczeństwem informacji.
  • Regulaminy własności intelektualnej.
  • Polityka prywatności.
  • Kodeksy dobrych praktyk.
  • Kodeksy etyczne.
  • Regulaminy poufności.
 4. Tworzenie dokumentów oraz ich zmiana.
  • Metodologia tworzenia dokumentów. Plan dokumentacji.
  • Zagadnienie audytu „zerowego” – inwentaryzacja zasobów.
  • Właściciele procesów.
  • Osoby odpowiedzialne za tworzenie dokumentacji.
  • Wdrożenie dokumentu. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie.
  • Zmiana dokumentacji.
 5. Bezpieczeństwo dla administratorów:
  • Polityki bezpieczeństwa systemów.
  • Procedury eksploatacyjne.
  • Procedury bezpieczeństwa fizycznego, osobowego, technicznego i informatycznego.
  • Procedury ciągłości (BCP i BCM).
  • Procedury disaster recovery.
  • Regulaminy dla kontrahentów.
  • Procedury konserwacji i naprawy sprzętu.
 6. Bezpieczeństwo dla użytkowników:
  • Regulaminy sieci.
  • Regulamin używania sprzętu przenośnego.
  • Regulamin użytkowania Internetu.
  • Regulamin BYOD.