Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku prowadzi nabory wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów:
- prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników,
- części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy.
 

Informacje odnośnie naboru wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników do części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej", a także odnośnie naboru wniosków o dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy do części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne  w przypadku spadku obrotów gospodarczych w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" dostepne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku.