Koniec roku to dobry czas na założenie firmy. Najlepiej zrobić to przy wsparciu Inkubatora Przedsiębiorczości, który właśnie rozpoczyna swoją działalność w Rybniku.

Inkubator Przedsiębiorczości oferuje bezpłatne wsparcie dla rybnickich przedsiębiorców z sektora MŚP (w pierwszym okresie funkcjonowania), mieszkańców miasta zainteresowanych założeniem firmy oraz uczniów i studentów, stawiających swoje pierwsze kroki w biznesie. W programie Inkubatora przewidziano regularne dyżury doradców, wydarzenia biznesowe oraz spotkania informacyjno-edukacyjne.

Długofalowym celem Inkubatora jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, rozwój lokalnego rynku pracy i wzmocnienie współpracy między instytucjami otoczenia biznesu. Przedsiębiorczości nie da się po prostu nauczyć, ale dzięki praktycznym warsztatom, spotkaniom z praktykami i wsparciu doradczemu można zainspirować ludzi do większej aktywności i przyjmowania postaw przedsiębiorczych. Właśnie na tym będzie się skupiała załoga Inkubatora Przedsiębiorczości.

Do końca roku w rybnickim Inkubatorze odbędą się dwa wydarzenia biznesowe w formule „Business Stand-up” i „Business Meet-up” oraz dwa spotkania informacyjne dotyczące pozyskiwania środków na prowadzenie działalności gospodarczej (we współpracy z PUP w Rybniku i PIFE w Rybniku). Pierwszym wydarzeniem będzie konferencja „Kobieta z Ikrą”, która już 12 października odbędzie się w Zabytkowej Kopalni Ignacy. Oprócz tego dwa razy w tygodniu do dyspozycji osób zainteresowanych założeniem firmy będzie doradca biznesowy.

Inkubator Przedsiębiorczości został powołany do życia i jest współfinansowany przez Miasto Rybnik. Placówką kieruje Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS i jest to już trzeci tego typu punkt prowadzony przez CRIS w regionie. Pierwszy powstał jeszcze w 2016 r. w Raciborzu, drugi rok później w Wodzisławiu Śląskim. Inkubator Przedsiębiorczości w Rybniku przez najbliższe tygodnie będzie mieścił się w siedzibie CRIS (ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik). Docelowo ma działać na rybnickim Kampusie.

 

 

Dyżur doradcy biznesowego w Inkubatorze:

poniedziałek: 13:00-17:00 | środa: 12:00-16:00

Sebastian Garbacz

tel.: 32 739-55-12 wew. 109

e-mail:sebastian.garbacz@cris.org.pl

ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik

 

Informacje o bieżącej ofercie Inkubatora:www.fb.com/InkubatorRybnik

Inkubator Przedsiębiorczości jest współfinansowany ze środków Miasta Rybnika.