Ustawienia strony

Zmień ustawienia, aby lepiej widzieć prezentowane treści

Rozmiar tekstu

Wysoki kontrast

Facebook Twitter

Rybnik. Miasto z ikrą.

Izba Rzemieślnicza w Rybniku

Izba Rzemieślnicza w Rybniku

Telefon+48 32 42 259 24
Emailizbarybnik@wp.pl
wwwwww.izbarybnik.pl
Adresul. 3 Maja 18, 44-200 Rybnik

Powołanie Izby Rzemieślniczej nastąpiło na podstawie oddolnej inicjatywy rybnickich rzemieślników, którzy uwzględnili potrzebę powołania Izby Rzemieślniczej w Rybniku uzasadniając i uwzględniając:

 • integrację środowiska rzemieślniczego i innych podmiotów gospodarczych działających na podstawie prawa handlowego w tym z osobowością prawną w subregionie dawnego Rybnickiego Okręgu Węglowego w aspekcie postępujących procesów restrukturyzacyjnych przemysłu węglowego i zmian wizerunku gospodarczego subregionu,
 • zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze w tej części województwa śląskiego, ze względu na odmienność specyfiki od wielkoprzemysłowej aglomeracji skupionej wokół miasta Katowice, wymusiły potrzebę intensyfikacji działań na rozwój drobnej wytwórczości w zakresie pozyskania i przekwalifikowania dwóch grup wiekowych: młodzieży i osób młodych w przedziale wiekowym 25-35 lat,
 • przeciwdziałanie fali emigracji zarobkowej szczególnie osób młodych. Ma to o tyle istotne znaczenie, że dotyka to środowiska gospodarczego w trakcie restrukturyzacji tradycyjnego dla tego regionu przemysłu węglowego, czyniąc tę restrukturyzację bezprzedmiotową wobec wyludnienia ośrodków miejskich czynniki ekonomiczne przy zdobywaniu kwalifikacji zawodowych jak dyplomy czeladnicze czy mistrzowskie oraz różnego rodzaju przekwalifikowań zawodowych.

Misją Organizacji jest kształcenie młodocianych, podwyższanie kwalifikacji zawodowych, świadczenie usług na najwyższym poziomie, przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, wspólne występowanie o fundusze z Unii Europejskiej, reprezentowanie rzemiosła, obrona praw i interesów rzemieślników i przedsiębiorców. Ich działania i praca odbywają się z poszanowaniem prawa i godności. Mają na celu równanie do standardów europejskich i światowych. Potwierdzając kwalifikacje dyplomami i świadectwami czeladniczymi i mistrzowskimi, biorą odpowiedzialność za wizerunek naszego rzemiosła także poza granicami kraju.

 

Do zadań Izby Rzemieślniczej w Rybniku należą m.in.:

 • organizowanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,
 • doradztwo, pomoc i organizowanie szkoleń, seminariów, wykładów i warsztatów dla rzemieślników i przedsiębiorców z różnych branż,
 • informowanie na temat obowiązujących przepisów podatkowych,
 • udzielanie informacji z zakresu prawa pracy i przepisów BHP.

Izba Rzemieślnicza w Rybniku:

 • jest organizacją samorządu gospodarczego, integruje i wspomaga zrzeszone firmy, posiada osobowość prawną,
 • zrzesza firmy prowadzące działalność gospodarczą w Subregionie Rybnickim,
 • zapewnia naukę w atrakcyjnych zawodach, w zakładach rzemieślniczych pod nadzorem wysoko wykwalifikowanych fachowców,
 • przeprowadza egzaminy czeladnicze i mistrzowskie,
 • udziela niezbędnych informacji kandydatom do otwarcia własnej działalności gospodarczej.

Organizacje zrzeszone w Izbie Rzemieślniczej w Rybniku:

 1. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Budowlanej w Rybniku,
 2. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Motoryzacyjnej w Rybniku,
 3. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Fryzjerskiej i Kosmetycznej w Rybniku,
 4. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branż Różnych w Rybniku,
 5. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Kupieckiej i Handlowej w Rybniku,
 6. Śląski Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów w Rybniku,
 7. Polski Cech Psychotroników w Krakowie,
 8. Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku,
 9. Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Rybniku.