Ustawienia strony

Zmień ustawienia, aby lepiej widzieć prezentowane treści

Rozmiar tekstu

Wysoki kontrast

Facebook Twitter

Rybnik. Miasto z ikrą.

Antrim i Newtownabbey

Antrim i Newtownabbey

wwwwww.antrimandnewtownabbey.gov.uk

Newtownabbey jest 80 tys. miastem w Irlandii Północnej, leżącym niedaleko Belfastu nad Morzem Irlandzkim. Jest ośrodkiem poprzemysłowym stawiającym na rozwój nowoczesnych technologii. 
Miasto Rybnik rozpoczęło współpracę z północno-irlandzkim Newtownabbey poprzez kontakty z Niemieckim Dorsten – „partnerem” Rybnika i Newtownabbey. Kontakty między naszymi miastami charakteryzują się przede wszystkim współpracą na płaszczyźnie gospodarczej.

Miasto Rybnik miało okazję skorzystać z bogatej wiedzy specjalistów ds. środków unijnych i doświadczonych trenerów w dziedzinie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw dzięki projektowi, który został zrealizowany we wrześniu 2002 roku w ramach programu Leonardo da Vinci. W wymianie wzięli udział przedstawiciele podmiotów gospodarczych z terenu Miasta Rybnika (Izba Przemysłowo-Handlowa ROP, Powiatowy Urząd Pracy, Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Powiatowy Urząd Pracy). Realizacja tego przedsięwzięcia była pierwszym wymiernym przykładem kontaktów pomiędzy naszymi miastami. Dotychczasowa współpraca sprawiła, iż oba miasta - za pośrednictwem miejskich organów uchwałodawczych - wyraziły chęć oraz gotowość zawarcia umowy bliźniaczej, dzielenia się pomysłami, rozwijania wymian między mieszkańcami, które prowadzić będą do trwałych więzi obu społeczności. 

18 października 2003 roku w Newtownabbey,  podpisano umowę bliźniaczą, która oficjalnie świadczy o współpracy obydwu miast.