Ustawienia strony

Zmień ustawienia, aby lepiej widzieć prezentowane treści

Rozmiar tekstu

Wysoki kontrast

Facebook Twitter

Rybnik. Miasto z ikrą.

Rejon Wileński

Rejon Wileński

wwwwww.vrsa.lt

Rejon Wileński znajduje się w południowo-wschodniej części Litwy i otacza prastare Wilno. Jest on największym wśród 44 rejonów Republiki Litewskiej - składa się z 24 gmin.

Zamieszkuje go ponad 96 tys. osób, z czego blisko 65% stanowią Polacy.

Kontakty pomiędzy naszymi miastami zostały zainicjowane przez pracującego w Wilnie rybnickiego salezjanina – ks. Jacka Paszendę, który zwrócił uwagę rybnickich władz samorządowych na problemy mieszkających tam naszych rodaków i wskazał polską szkołę, która byłaby bardzo wdzięczna za wsparcie. Od tego czasu już kilkakrotnie zorganizowano transporty z darami dla szkoły w Egliszkach, przedstawiciele obu miast złożyli wzajemne wizyty, a litewskie dzieci już kilkakrotnie gościły w naszym mieście.

2 października 2000 roku Miasto Rybnik podpisało umowę o współpracy z Rejonem Wileńskim.

Głównymi celami współpracy wynikającymi z zawartej umowy są: wymiana doświadczeń w dziedzinie budowania samorządności oraz społeczeństwa obywatelskiego, szkolnictwa i edukacji oraz współdziałanie na płaszczyźnie kultury, sportu oraz gospodarki, a także uczestnictwo w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską.