Ustawienia strony

Zmień ustawienia, aby lepiej widzieć prezentowane treści

Rozmiar tekstu

Wysoki kontrast

Facebook Twitter

Rybnik. Miasto z ikrą.

Dorsten

Dorsten

wwwwww.dorsten.de

Miasto Dorsten leży w zachodniej części Niemiec, w Północnej Nadrenii-Westfalii, w Zagłębiu Ruhry i jest portem nad rzeką Lippe. W Dorsten mieszka 80 tys. mieszkańców.

Dorsten jest ośrodkiem przemysłu ciężkiego: maszynowego, metalowego, a także meblowego, włókienniczego, materiałów budowlanych oraz górnictwa. Umowa partnerska z Dorsten została podpisana 14 kwietnia 1994 roku.

Kontakty z niemieckim Dorsten polegają przede wszystkim na wymianie w dziedzinie edukacji, kultury, młodzieży oraz współpracy gospodarczej. Oprócz Urzędu Miasta z niemieckim Dorsten współpracuje m. in.: Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śl., a także Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

W ramach współpracy gospodarczej w latach 2002-2003 przy udziale Izby Przemysłowo-Handlowej ROP, Urzędu Miasta Rybnika, Miasta Dorsten oraz tamtejszego Urzędu Pracy realizowany był projekt pt. ”Antenna shop”, który miał za zadanie umożliwienie prezentacji wyrobów rybnickich firm oraz promocji całego regionu, jego tradycji, kultury i rzemiosła. Ścisłe kontakty na szczeblu administracyjnym obu miast pozwalają na wymianę doświadczeń i korzystanie z dotychczasowych dobrych praktyk.

Rybnik i Dorsten realizują również wspólne projekty w ramach programów unijnych, m.in. od  października 2004 roku do czerwca 2006 roku realizowany był  projekt pt. „Regeneration from Dereliction” w ramach IW Programu Interreg IIIC w zakresie zagospodarowania terenów poprzemysłowych. W projekcie uczestniczyło również francuskie miasto partnerskie Liévin.