Ustawienia strony

Zmień ustawienia, aby lepiej widzieć prezentowane treści

Rozmiar tekstu

Wysoki kontrast

Facebook Twitter

Rybnik. Miasto z ikrą.

Eurasburg

Eurasburg

wwwwww.eurasburg.de

Eurasburg jest gminą liczącą zaledwie 4400 mieszkańców, leży w dolinie rzeki Isaar, 50 km na południe od Monachium w malowniczej Bawarii.

Wprawdzie nie jest to partnerskie miasto Rybnika, jednakże dwudziestoletnia współpraca pomiędzy Rybnikiem i Eurasburgiem została przypieczętowana podpisanym w dniu 5 lipca 2001 roku porozumieniem pomiędzy Stowarzyszeniem Współpracy Międzynarodowej „Rybnik – Europa” a Stowarzyszeniem „Niemiecko-polskiej wymiany w zakresie młodzieży i kultury” w Eurasburgu.

Warto wspomnieć, iż współpraca obu miast rozpoczęła się na początku lat 80-tych i opierała się na pomocy materialnej dla polskich rodzin. Pomoc, jaką Rybnik otrzymał ze strony niemieckiej opierała się głównie na pomocy materialnej rybnickim rodzinom.

Od 1993 roku współpraca między dwoma miastami opiera się głównie na współpracy w dziedzinie kulturalnej i sportowej. Począwszy od 1994 roku dzięki zaangażowaniu i dobrej współpracy obu stron organizowane są coroczne kolonie dla dzieci z ubogich rodzin. 

Dwukrotnie w Eurasburgu zorganizowano wystawy plastyczne z udziałem rybnickich artystów. Corocznie przed świętami przedstawiciele Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej „Rybnik-Europa” uczestniczą w targach bożonarodzeniowych w Eurasburgu, prezentując na nich m.in. wyroby rybnickich rzemieślników, rzeźbiarzy czy malarzy.