Ustawienia strony

Zmień ustawienia, aby lepiej widzieć prezentowane treści

Rozmiar tekstu

Wysoki kontrast

Facebook Twitter

Rybnik. Miasto z ikrą.


Bar (ukr. Бар) leży nad rzeką Row, na Podolu, w obwodzie winnickim. Zamieszkuje go około 18 tys. mieszkańców. Miasto Bar utrzymuje kontakty z kilkoma polskim miastami, między innymi z Wrocławiem i Białymstokiem.

Współpraca Baru z Rybnikiem rozpoczęła się w 1998 roku dzięki Stowarzyszeniu Charytatywnemu Pomocy Rodzinie Auxilium Familiare.

Z kolei po stronie ukraińskiej inicjatorem kontaktów jest Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie Polaków im. Konfederatów Barskich. Stowarzyszenie zrzesza ponad 100 rodzin o polskich korzeniach.

W wyniku tych kontaktów corocznie, przez kilka kolejnych lat mieszkańcy Rybnika przez 2 tygodnie gościli 20 osobową grupę ukraińskich dzieci. W październiku 2001 roku przedstawiciele Charytatywnego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Auxilium Familiare oraz miasta Rybnika gościli w Barze z okazji uroczystości 600-lecia miasta oraz poświęcenia mogiły i pomnika żołnierzy polskich poległych w czasie wojny polsko-sowieckiej.

Oprócz władz miasta Rybnika i Stowarzyszenia Auxilium Familiare kontakty z Barem ma również rybnicki zespół „Przygoda”, który nawiązał współpracę z zespołem folklorystyczno-tanecznym z tego miasta.

Umowa o współpracy pomiędzy miastami zakłada współdziałanie w dziedzinie kultury, sportu, oświaty i wymiany młodzieży, a także gospodarki i ochrony środowiska i jest następstwem podpisanego 28 września 2006 roku w Rybniku listu intencyjnego pomiędzy oboma miastami.