Ustawienia strony

Zmień ustawienia, aby lepiej widzieć prezentowane treści

Rozmiar tekstu

Wysoki kontrast

Facebook Twitter

Rybnik. Miasto z ikrą.

RYBNICKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Urząd Miasta Rybnika wdrożył w ramach Działania 2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Rybnicki System Informacji Przestrzennej (RSIP), który usprawnił procesy administracyjne w poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta Rybnika. Jest to innowacyjne narzędzie wspomagające inwestorów w procesie inwestycyjnym a także ułatwiające pracę między innymi geodetom czy rzeczoznawcom majątkowym.

Z jego pomocą inwestorzy, mieszkańcy oraz turyści mają możliwość szybkiego wyszukania interesujących ich danych, między innymi takich jak informacje na temat działek (powierzchnia, własność, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), placówek oświatowych czy np. tras rowerowych.

Korzystanie z systemu jest bardzo proste, a wszelkie dane dostępne są w przeglądarce internetowej. W razie potrzeby można skorzystać z portalu edukacyjnego (uruchamiany ze strony startowej RSIP) zawierającego filmy instruktażowe oraz instrukcję obsługi systemu.

 

                                                                                                                     (kliknij na logo, aby przejść do systemu)