Ustawienia strony

Zmień ustawienia, aby lepiej widzieć prezentowane treści

Rozmiar tekstu

Wysoki kontrast

Facebook Twitter

Rybnik. Miasto z ikrą.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BAZY PRYWATNYCH OFERT INWESTYCYJNYCH ZAMIESZCZONYCH NA PORTALU BIZNES.RYBNIK.EU

 

  1.  Baza prywatnych ofert inwestycyjnych skierowana jest do osób fizycznych i prawnych, a także innych jednostek organizacyjnych (zwanych dalej Zamieszczającym), które posiadają nieruchomości gruntowe, hale produkcyjno-magazynowe oraz budynki biurowo-usługowe zlokalizowane w granicach administracyjnych Miasta Rybnika (lub w uzasadnionych przypadkach poza nimi) i zamierzają je sprzedać, oddać w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę.
  2. Oferty dotyczące nieruchomości, o których mowa w pkt. 1 zostaną umieszczone bezpłatnie na portalu biznes.rybnik.eu.
  3. Umieszczenie oferty w bazie prywatnych ofert inwestycyjnych następuje na pisemny wniosek właściciela nieruchomości, po zarejestrowaniu użytkownika na portalu biznes.rybnik.eu, a także po wypełnieniu wymaganych danych dotyczących nieruchomości. Załącznikami do zgłoszenia mogą być pliki tekstowe, zdjęcia lub mapy.
  4. Dane zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym będą poddane weryfikacji przez Biuro Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Rybnika pod względem własności działki oraz przeznaczenia terenu według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Urząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo do weryfikacji, modyfikacji za zgodą Zamieszczającego oraz odrzucenia zgłoszenia.
  5. Oferta może być zamieszczona w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, lub tylko w wersji polskiej. Tłumaczenie na język angielski leży po stronie Zamieszczającego ofertę.
  6. Informacje zgłaszane do bazy danych przez Zamieszczającego zamieszczane są na portalu internetowym biznes.rybnik.eu. Są one również, na pisemne lub ustne zapytanie osoby poszukującej, przekazywane potencjalnym inwestorom (w przypadku, gdy dane nieruchomości spełniają podane przez inwestora kryteria i oczekiwania).
  7. Zamieszczający ma obowiązek samodzielnego usunięcia oferty zamieszczonej na portalu w przypadku jej zdezaktualizowania polegającego na zbyciu, najmie lub dzierżawy przedmiotowej nieruchomości.  Usunięcia oferty inwestycyjnej może dokonać również, na ustny lub pisemny wniosek Zamieszczającego, Biuro Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Rybnika.
  8. Urząd Miasta Rybnika nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonej oferty na stronie biznes.rybnik.eu.
  9. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy korzystaniu z usług strony biznes.rybnik.eu lub zamieszczenie informacji na temat nieruchomości drogą elektroniczną jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.