Ustawienia strony

Zmień ustawienia, aby lepiej widzieć prezentowane treści

Rozmiar tekstu

Wysoki kontrast

Facebook Twitter

Rybnik. Miasto z ikrą.

Rybnik. Miasto położone w sercu Górnego Śląska, mocno osadzone w tradycji regionu, ale też czerpiące z osiągnięć współczesności. Miejsce, w którym nowoczesne rozwiązania korespondują z obiektami historycznymi, przemysł współistnieje z zielenią, a rozwój uwzględnia uniwersalne wartości. Przestrzeń aktywności, nowych szans, obiecujących perspektyw i różnorodnych możliwości. Przede wszystkim zaś miasto, w którym dobrze się żyje, pracuje i wypoczywa, a ekonomiczno-społeczny potencjał pozwala na realizację opłacalnych interesów biznesowych. Zapraszamy do odkrywania walorów Rybnika, który ma bardzo wiele do zaoferowania swoim mieszkańcom, przyjezdnym, przedsiębiorcom i inwestorom.

Kiedyś miasto górnicze – dziś nowoczesny ośrodek skoncentrowany na różnych dziedzinach gospodarki. Transformacja Rybnika, który jest obecnie postrzegany jako centrum handlowo-
-usługowe, dokonała się na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. Motorem zmiany były 
z jednej strony powszechne w Polsce tendencje zmierzające do restrukturyzacji przemysłu ciężkiego, z drugiej zaś inicjatywy realizowane w mieście, dążące do jego unowocześnienia. Sytuacja obudziła potencjał mieszkańców, uwalniając ich kreatywność i energię. Powstało wiele prywatnych inicjatyw biznesowych, zwiększających atrakcyjność miasta. Ważnym aspektem była też realizacja zmieniających oblicze Rybnika inwestycji. Ich przeprowadzenie ułatwiły fundusze pozyskiwane z Unii Europejskiej. Realizowane przez miasto unijne projekty poprawiły jakość życia mieszkańców, wpływając m.in. na poprawę stanu środowiska, podwyższenie poziomu edukacji, rozwój społeczeństwa informacyjnego 
oraz poprawę układu drogowego miasta. Dzięki unijnym funduszom Rybnik może też szczycić się obiektami sportowymi i kulturalnymi na wysokim poziomie. Co ważne, miasto ciągle się rozwija, wykorzystując swój potencjał, a także  dostosowując swą ofertę do mieszkańców, przyjezdnych i inwestorów.

Rybnik stanowi ważny punkt odniesienia dla mieszkańców okolicznych miast. To tu swoje siedziby mają instytucje organizujące życie społeczne i firmy reprezentujące różne branże gospodarcze. Bliskość autostrad A1 i A4, rozwinięty układ drogowy, dobre połączenia komunikacyjne, szerokie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu – to atuty Rybnika, które składają się na jego atrakcyjność i powodują, że jest miejscem korzystnym dla rozwoju przedsiębiorczości i wygodnym dla mieszkańców. Dopełnieniem tej charakterystyki jest wzorcowo funkcjonujące centrum, które – głównie dzięki obecności instytucji kultury 
i prężnie działających centrów handlowo-rozrywkowych – tętni życiem i nadaje miastu charakter twórczy.

Edukacja w Rybniku to jeden z priorytetów wyznaczających kierunki rozwoju miasta. Inwestycja w młode pokolenie jest faktycznie lokowaniem kapitału na przyszłość – to dzisiejsze dzieci i młodzież kształtować będą za kilka lat społeczno-kulturalny krajobraz miasta i regionu. Wychodząc z tego założenia, Rybnik dokłada wszelkich starań, by jego oferta oświatowa była atrakcyjna i konkurencyjna w stosunku do ościennych miast. Wysoki poziom nauczania, nowatorskie metody dydaktyczne, atrakcyjne warunki lokalowe, kompetentny personel, szeroki wachlarz fakultatywnych zajęć dodatkowych – to zalety tej oferty na różnych szczeblach nauczania. Rybnickie szkoły oferują uczniom szerokie możliwości rozwoju, otwierając przed nimi ciekawe perspektywy oraz pozwalając na osiąganie wyróżniających się na tle regionu efektów nauczania. Atrakcyjność i jakość oferty edukacyjnej podnosi realizacja projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na rybnickiej mapie edukacyjnej znaleźć można przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, technika, a także szkoły zawodowe. Te ostatnie, ze względu na fakt kształcenia fachowców w konkretnych dziedzinach, są doskonałym przykładem współdziałania pomiędzy szkołami i pracodawcami.

Rybnik to także miasto akademickie – swoje siedziby mają tu renomowane uczelnie: Politechnika Śląska oraz Uniwersytet Ekonomiczny. Dzięki ich prężnej działalności oraz organizacji różnego typu spotkań czy konferencji miasto postrzegane jest jako ośrodek wspierający rozwój nauki, a przede wszystkim jako centrum kształcenia kadr odpowiadających potrzebom współczesnego rynku pracy. Absolwenci uczelni to wysoko wykwalifikowani specjaliści, których wiedza i umiejętności służą lokalnej społeczności Rybnika i regionu.

Rybnik to miasto, które inwestuje w rozwój nowoczesnej infrastruktury i skupia na swoim terenie firmy reprezentujące różne branże gospodarcze. Jednocześnie jest miejscem, w którym ogromną rolę odgrywa zieleń. Integralnym elementem miejskiego krajobrazu są ciekawie zaaranżowane ronda. Ich wyspy to bardzo często starannie wypielęgnowane kompozycje kwiatowe, upiększające miejski krajobraz. Obecne praktycznie w każdej dzielnicy parki, skwery i zieleńce pozwalają na odpoczynek na łonie natury tuż obok miejsca pracy, podczas zakupów czy załatwiania codziennych spraw. Charakterystykę tę dopełniają malownicze tereny wokół Zalewu Rybnickiego, które zapewniają szerokie możliwości rekreacji. Jest to przestrzeń wymarzona do uprawiania wędkarstwa oraz sportów wodnych – sezon żeglarski na zalewie trwa od kwietnia do października (najdłużej w Polsce). Wokół akwenu, powstałego w latach 70. ubiegłego wieku na potrzeby Elektrowni Rybnik, zlokalizowane są kluby żeglarskie, stanica harcerska oraz ośrodki rekreacyjne.

Zalew Rybnicki dla miasta takiego jak Rybnik to wyjątkowa wartość. W niedalekiej odległości od centrum mieszkańcy mogą znaleźć prawdziwą oazę spokoju i wypocząć. Ta niewątpliwa atrakcja turystyczna przyciąga także spragnionych kontaktu z naturą mieszkańców okolicznych miejscowości. Atutem miejsca są z pewnością walory krajobrazowe – bezmiar zieleni koresponduje ze sporych rozmiarów lustrem wody. Znajdująca się nad zalewem elektrownia doskonale wpisuje się w przestrzeń, symbolicznie podkreślając obecną w Rybniku harmonię pomiędzy tym, co związane z przemysłem, a tym co ważne dla środowiska naturalnego. Zalety terenów przy zalewie można odkrywać poprzez spacery albo wycieczki rowerowe – wokół akwenu nie brakuje ścieżek umożliwiających tego typu aktywności. Potencjał Zalewu Rybnickiego dostrzegają też władze miasta, dążąc do rozwoju infrastruktury okołoturystycznej na tym obszarze i jeszcze lepszego wykorzystania terenu.

Rybnik to miejsce organizacji wielu wydarzeń kulturalnych i sportowych. Koncerty polskich 
i międzynarodowych gwiazd, festiwale muzyczne, imprezy literackie i teatralne, widowiska 
z udziałem światowej klasy sportowców – przede wszystkim żużlowców, z rozmachem przygotowywane dni miasta – to przedsięwzięcia, dzięki którym Rybnik znany jest nie tylko mieszkańcom Śląska, ale i całego kraju. Życie kulturalne miasta może się rozwijać m.in. 
za pośrednictwem takich instytucji, jak Teatr Ziemi Rybnickiej, który dzięki swojej prężnej działalności i wieloletniej renomie przyciąga do miasta artystów i twórców z najwyższej półki. Wielką rolę w mieście odgrywa też Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku. Ta placówka o ponad osiemdziesięcioletniej tradycji nie tylko działa na rzecz rozwoju kultury muzycznej, organizując ambitne koncerty 
i kształcąc przyszłych artystów, ale też rozsławia miasto na szerokim forum. Rybnicka szkoła muzyczna wykształciła też wielu wybitnych artystów odnoszących sukcesy na krajowych i międzynarodowych scenach. Adam Makowicz, Piotr Paleczny, Lidia Grychtołówna czy Henryk Mikołaj Górecki to tylko niektórzy z nich.

Rybnik to miasto posiadające bogatą infrastrukturę pozwalającą na uprawianie różnych dyscyplin sportu i oferujące szereg możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Miasto znane jest m.in. z rozwiniętego układu ścieżek rowerowych, które pozwalają miłośnikom cyklistyki na odbywanie międzydzielnicowych wypraw czy wycieczek do okolicznych miejscowości. Istotnym elementem miejskiej infrastruktury sportowej są przyszkolne sale gimnastyczne i boiska. Rybnicka baza sportowa oferuje także szerokie możliwości amatorom sportów wodnych – wystarczy wspomnieć o krytych pływalniach, kąpielisku „Ruda” (jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce) czy Zalewie Rybnickim pozwalającym na uprawianie wędkarstwa, żeglarstwa, kajakarstwa czy windsurfingu. Ofertę miasta w zakresie aktywnej rekreacji uzupełniają: lotnisko sportowe, stadnina koni, ścianki wspinaczkowe, siłownie oraz kluby pozwalające na profesjonalne trenowanie określonej dyscypliny.

Pomimo zmiany profilu miasta z przemysłowego na handlowo-usługowy, tradycje górnicze 
w Rybniku są kultywowane, a obiekty świadczące o takiej przeszłości miasta otaczane należytą opieką. Miejscem propagowania wiedzy o tradycjach i przeszłości regionu jest najstarsza na ziemi rybnickiej kopalnia węgla kamiennego – Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”. Jej najcenniejszym zabytkiem jest maszyna parowa. Na terenie obiektu znajduje się także wieża ciśnień, która została przekształcona w obiekt widokowy. „Ignacy” jest jedną z atrakcji popularnego Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Atrakcyjność tego miejsca powoduje ciągłe starania władz miasta o rozwój infrastruktury okołoturystycznej na terenie zabytkowej kopalni. Plany są ambitne, zmierzają do utworzenia kompleksowego centrum kulturalno-turystycznego oraz rewitalizacji społecznej dzielnicy Niewiadom, na terenie której ten postindustrialny obiekt funkcjonuje.

Rybnik posiada korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. Świadectwem tego niewątpliwie jest obecność w gospodarczej przestrzeni miasta firm o zasięgu ogólnopolskim 
i międzynarodowym. Rybnik to jednak przede wszystkim idealne miejsce dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Sektor ten pełni bardzo istotną rolę w procesie budowania nowoczesnej, opartej na wiedzy gospodarki, a Rybnik posiada ekonomiczny i społeczny potencjał zapewniający właścicielom firm o różnym profilu długofalowe korzyści.

Na terenie miasta funkcjonują podmioty dbające o interesy przedsiębiorców. Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego zrzesza firmy kilkuosobowe oraz zakłady przemysłowe różnych sektorów. Ta samorządowa organizacja m.in. reprezentuje interesy swoich członków wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego, dba o ich promocję, tworzy warunki współpracy z innymi podmiotami, także z zagranicy, rozwija kształcenie zawodowe, wspiera inicjatywy gospodarcze i propaguje zasady etyki w działalności gospodarczej. Podobną rolę w stosunku do swoich członków pełni prężnie działająca w Rybniku Izba Rzemieślnicza, skupiająca firmy działające w różnych branżach rzemieślniczych.