Ustawienia strony

Zmień ustawienia, aby lepiej widzieć prezentowane treści

Rozmiar tekstu

Wysoki kontrast

Facebook Twitter

Rybnik. Miasto z ikrą.

Wsparcie ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku oferuje m.in. następujące formy wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Rybnik:

  • zorganizowanie i sfinansowanie szkoleń dla pracowników,
  • zorganizowanie i sfinansowanie staży dla absolwentów (stażyści wykonują pracę na rzecz pracodawcy, za co otrzymują stypendium wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy),
  • pomoc doradców w zakresie selekcji i rekrutacji kandydatów do zatrudnienia spośród zarejestrowanych bezrobotnych,
  • częściowa refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia nowych miejsc pracy,
  • organizacja prac interwencyjnych.
 

W miarę istniejących możliwości, służby zatrudnienia tutejszego Urzędu deklarują chęć/możliwość organizacji indywidualnych i grupowych szkoleń dla wyselekcjonowanych kandydatów do zatrudnienia pod konkretne, zidentyfikowane potrzeby Pracodawcy.

Więcej informacji dla pracodawców na stronach internetowych PUP Rybnik www.pup-rybnik.pl

Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

ul. Jankowicka 3,
44-200 Rybnik

http://www.pup-rybnik.pl

tel. +48 32 422 16 23,
tel. +48 32 426 00 36, wew. 226
Fax.  +48 32 422-39-62